Portfolyomuz

Kök Projekt Portfolyosu

Kök Projekt olarak gıda, tarım, su ve enerji sektöründe girişim hızlandırma ve kurumsal inovasyon programları geliştiriyoruz.

Spin-SUNUM Program
Gıda&Tarım sektöründe Kök Projekt işbirliği ile Spin-SUNUM programı, Derin Teknoloji girişimlerine yönelik altyapı, uzman ekipler, fonlara erişim, iş birlikleri ve ortaklık modelleri desteklerine erişim sağlar.
Sufle Bulut Programı
Kök Projekt ve Sufle iş birliği ile gıda&tarım sektörü girişimlerine yönelik geliştirilen hızlandırma destekleri ile girişimlerin bulut teknolojileri kullanımını arttırarak, güçlendirir. Program, Amazon Web Services desteği ile gerçekleşmektedir.
İZKA GreenTech Program
Yeşil teknolojiler ve sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösteren erken aşama tarım girişimleri ile kurumsal aktörlerin iş birliklerini hızlandıran GreenTech İzmir programı, İzmir Kalkınma Ajansı ile işbirliğinde gerçekleştirilmektedir.
İş Bank Tarım Girişimciliği Yarışması
İş Bankası Tarım Girişimciliği Yarışması, İş Bankası tarafından düzenlenen, Kök Projekt tarafından gerçekleştirilen, erken aşama tarım girişimlerini güçlendirmek adına gerçekleştirilir.
Food Ideathon
Food Ideathon Orta Doğu Kuzey Afrika bölgesinde gıda&tarım girişimciliği ve sektörel inovasyonu desteklemek adına geliştirilen Kök Projekt programıdır.
Tarımda Kadın Liderler
Tarımda Kadın Liderler, Teknolojide Kadın Derneği tarafından düzenlenen, Kök Projekt tarafından uygulanan, kadın liderli erken aşama tarım girişimlerini desteklemek adına gerçekleştirilir.
FIG
FIG, Ege Bölgesi’nde gıda ve turizm girişimciliğinin güçlendirilmesi ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi adına geliştirilmiş Kök Projekt programıdır.
Foodback
Foodback, sosyal etki odaklı gıda girişimciliği ağı olarak, Kök Projekt ve Impact Hub Istanbul tarafından geliştirilmiştir.
Future Agro Challenge
Future Agro Challenge, uluslararası gıda&tarım girişimciliği yarışması olarak Industry Distruptors tarafından geliştirilmiştir. Kök Projekt, FAC yarışmasının Türkiye temsilcisidir.
Imece
Imece Vakti, UNHCR ve AB tarafından fonlanan, Habitat Derneği tarafından uygulanan Suriyeli girişimcilere yönelik ekonomik entegrasyon programıdır. Kök Projekt, proje kapsamında gıda girişimcilerine yönelik çalışmalar gerçekleştirmiştir.
LIFE
LIFE Projesi, sosyal etki odaklı gıda girişimciliği programıdır. Kök Projekt CIPE ve Idema ile iş birliğinde LIFE projesinin tasarım ve müfredat uygulama süreçlerinde yer almıştır.