Kök Ekosistem Haritaları

Gelişmekte Olan Ekonomileri Haritalamak

Gelişmekte Olan Ekonomiler’de gıda&tarım sektörü oyuncuları ve girişimlerini haritalıyoruz.

Kök Projekt Ekosistem Haritalaması

Gelişmekte Olan Ekonomiler’e yönelik olarak kaynakçalar oluşturarak, gıda&tarım ekosistemlerini tanıtım adına ışık tutuyoruz. Haritalama modelimiz sektör liderleri, paydaşları, girişimler ve yatırımcıları ekosistem haritalarımız içerisinde yer vererek, yerel pazarların potansiyellerini ön plana çıkartmak adına çalışıyoruz.

Türkiye Gıda&Tarım Ekosistem Haritaları
MENA Bölgesi Gıda&Tarım Ekosistem Haritaları
FSU/CAC Bölgesi Ekosistem Haritaları